کتابخانه فلزی

کتابخانه-فلزی

برای تقسیم بندی فضاهای اشتراکی و خصوصی از کتابخانه چوب و فلز استفاده میکنیم تا فضاهای کاری مدرن تبدیل به محیط های چند منظوره شوند که ترکیب مناسب از فضای خصوصی و مشترک باشند

جنسپروفیل 2*2 و ام دی اف با ضخامت 16 میل
رنگپروفیل کتابخانه کوره ای(استاتیک)
ارتفاع 180 سانت
وبسایتhttps://bechinim.com